زندگی بهتر با رنگ ها

رنگ ها از خصوصیات فردی ، رویاها و آرزوهای ما حکایت می کنند . رنگ ها در ما سرزندگی و نشاط ایجاد کرده و در ابزار احساسات و عقاید به ما کمک می کنند . گاهی نیز با فرو نشاندن انرژی درونی مان می توانند سد راه ابراز عقایدمان شوند ! اما میتوان یک زندگی بهتر با رنگ ها را داشت .

روزهای زندگی ما با انتخاب رنگ ها پر رنگ تر می شوند . این میل شدید به رنگ ها کم و بیش غیر ارادی صورت می گیرد و عملی غریزی است . هنگامی که شما خودکار آبی یا مشکی را انتخاب می کنید یا بین توت فرهنگی و سیب سبز ناگزیر به انتخاب هستید ، ناخودآگاه کد رنگ شخصی و درونی شما را هدایت کرده و به شما کمک می کند که نیازهای عمیق و به شما کمک می کند که نیاز های عمیق عاطفی و جسمانی خود را بیان کنید .

رنگ های درون شما :

ما هر روز با انتخاب رنگ ها مواجه هستیم . به عنوان مثال رنگ لباسهایمان را بر اسای نیاز های روزانه مان انتخاب می کنیم . قرمز مهیج ، مناسب جلسه ی شلوغ و آبی آرامش بخش برای مواجهه با افراد سختگیر و بدعنق بهترین گزینه است . این بار وقتی غذایی را با رنگ خاص انتخاب می کنید ، علاوه بر طرف کردن گرسنگی ، درباره ی نیازهای درونی مهم نیز فکر کنید . به عنوان مثال رنگ های زردی مانند موز محرک های ذهنی هستند ، در حالیکه غذاهای سبز آرامش بخش هستند و به تعادل احساسات کمک می کنند . بشقاب پر از غذاهای مختلف می تواند بهترین ترکیب انرژی های رنگی را که برای سلامت بدن شما ضروری هستند ، فراهم کند .

رژیم غذایی و رنگ ها

امروزه علم ثابت کرده است که رژیم غذایی مبتنی بر مخلوطی از رنگ ها برای بدن مفید است . جای تعجب نیست که در بسیاری از درمان های تکمیلی برای افزایش تاثیر انرژی درمانی از رنگ ها استفاده می شود . این درمان ها بیش تر روشن می کنند که بدن و مراکز روحانی آن به زبان رنگ ها سخت می گویند . هر چه بیش تر از رنگ ها استفاده کنید ، بیش تر به تغییر و خلق و خوی بدن و نیاز آن به انرژی ، آرامش و التیام پی خواهید برد . نادیده گرفتن پیام های بدن می تواند ما را از درک حس یکی بودن درون و برون باز دارد و ممکن است عدم تعادل جدی در انرژی و در پی آن ناخوشی و بیماری ایجاد شود . شما می توانید از چند روش ساده ، اما موثر رنگ درمانی برای درمان خود در خانه استفاده کنید .

رنگ های خانه ی شما :

خانه ی شما مکانی مقدس و حریم خصوصی تان به دور از تنش ها و کشمکش های دنیوی است . این جا تنها مکانی است که در آن آرامش می یابید و با آن هایی که دوستشان دارید ، به گونه ای که دوست دارید ، اوقات خود را می گذرانید . اوقاتی را که در خانه صرف می کنید ، هنگامی ارزشمند است که از آن برای متعادل کردن انرژی های خود استفاده کنید با در نظر گرفتن این موضوع ، استفاده از مزایای قدرت رنگ ها بسیار حائز اهمیت است .

انتخاب سایه ی رنگ های مناسب در خانه بر اساس جهات و سیستم عناصر پنج گانه فضای مثبت و مفرحی را فراهم می کند و یک تفریح به حساب می آید . چه خواهان ایجاد پناهگاهی امن و آرام برای آسایش خود باشید و چه خواهان اتاقی انرژی زا برای معاشرت های اجتماعی تان ، جسم و روح و روان شما ناخواسته و غیر ارادی متاثر از رنگ هایی هستند که برای دیوار ها و کف بکار برده شده است . با استفاده از اسباب و اثاثیه ی کوچک و ارزان قیمت یا تعدادی وسیله ی تزیینی کوچک ، انرژی و آرامش رنگ مناسب خود را در هر زمان و مکانی می توانید فراهم کنید . در این مقاله اندک اندک به نتایج خوبی خواهیم رسید … رنگ ها در همه عالم نفوذ دارند و تمامی فرهنگ ها متاثر از آنها هستند . رنگ ها را همه جا در  طبیعت اطراف خود می بینیم . در آبی آسمان – در زردی آفتاب و در سبزی چن ، رنگ را از پرتوی خورشید می گیریم و طیف کاملی از آنها را از طرق چشم و پوست و حتی با تنفس جذب می کنیم . ارتعاشات شفابخش آن ها به عملکردی عادی و نرمال بدن کمک می کنند . رنگ ها در اعماق وجودمان و بر ذهن و عواطفمان نفوذ می کنند و با دگرگونی تعادل آن از سلامت ذهن و عواطف گرفته و تا روح و روان ما را تحت تاثیر قرار می دهند .

در فرهنگ های کهن جهان نیز رنگ ها نقش خائز اهمیتی ایفا کرده اند . انسن ها ماقبل تاریخ تصاویر بسیار ابتدایی خود را با استفاده از رنک های اولیه ی تهیه شده از خاک بر روی دیوار غار ها نقاشی می کردند . مصریان باستان پالت رنگ های اصلی را در نقاشی های مقبره های خود به کار برده اند . رنگ ها در ادیان مختلف نمایانگر مفاهیم خاصی هستند . در برخی ادیان مراسم ازدواج را با پوشیدن لباس سفید که نشانه پاکی است ، برگزار می کنند . در برخی کشور ها مانند چین ، رنگ قرمز برای مراسم ازدواج ، خوش یمن است .

زندگی ایده آل و خوب با رنگ ها

خانه ی شما مکانی مقدس و حریم خصوصی تان به دور از تنش ها و کشمکش های دنیوی است . این جا تنها مکانی است که در آن آرامش می یابید و با آن هایی که دوستشان دارید ، به گونه ای که دوست دارید ، اوقات خود را می گذرانید . اوقاتی را که در خانه صرف می کنید ، هنگامی ارزشمند است که از آن برای متعادل کردن انرژی های خود استفاده کنید با در نظر گرفتن این موضوع ، استفاده از مزایای قدرت رنگ ها بسیار حائز اهمیت است . انتخاب سایه ی رنگ های مناسب در خانه بر اساس جهات و سیستم عناصر پنج گانه فضای مثبت و مفرحی را فراهم می کند و یک تفریح به حساب می آید . چه خواهان ایجاد پناهگاهی امن و آرام برای آسایش خود باشید و چه خواهان اتاقی انرژی زا برای معاشرت های اجتماعی تان ، جسم و روح و روان شما ناخواسته و غیر ارادی متاثر از رنگ هایی هستند که برای دیوار ها و کف بکار برده شده است . با استفاده از اسباب و اثاثیه ی کوچک و ارزان قیمت یا تعدادی وسیله ی تزیینی کوچک ، انرژی و آرامش رنگ مناسب خود را در هر زمان و مکانی می توانید فراهم کنید .

در این مقاله اندک اندک به نتایج خوبی خواهیم رسید

رنگ ها در همه عالم نفوذ دارند و تمامی فرهنگ ها متاثر از آنها هستند . رنگ ها را همه جا در  طبیعت اطراف خود می بینیم . در آبی آسمان – در زردی آفتاب و در سبزی چن ، رنگ را از پرتوی خورشید می گیریم و طیف کاملی از آنها را از طرق چشم و پوست و حتی با تنفس جذب می کنیم . ارتعاشات شفابخش آن ها به عملکردی عادی و نرمال بدن کمک می کنند . رنگ ها در اعماق وجودمان و بر ذهن و عواطفمان نفوذ می کنند و با دگرگونی تعادل آن از سلامت ذهن و عواطف گرفته و تا روح و روان ما را تحت تاثیر قرار می دهند . در فرهنگ های کهن جهان نیز رنگ ها نقش خائز اهمیتی ایفا کرده اند . انسن ها ماقبل تاریخ تصاویر بسیار ابتدایی خود را با استفاده از رنک های اولیه ی تهیه شده از خاک بر روی دیوار غار ها نقاشی می کردند . مصریان باستان پالت رنگ های اصلی را در نقاشی های مقبره های خود به کار برده اند . رنگ ها در ادیان مختلف نمایانگر مفاهیم خاصی هستند . در برخی ادیان مراسم ازدواج را با پوشیدن لباس سفید که نشانه پاکی است ، برگزار می کنند . در برخی کشور ها مانند چین ، رنگ قرمز برای مراسم ازدواج ، خوش یمن است .

منشا و نماد رنگ ها :

از زمان های قدیمی ، رنگ و نور همراوه برای زندگی انسان حائز اهمیت بوده اند . با وجود این که انسان های نخستین تصورات ضعیفی از رنگ داشتند ، ولی به اهمیت آن پی برده بودند . نخستین نقاشی های غارها بسیار ناشیانه و با استفاده از مواد رنگی موجود در کف غار ها یعنی گل اخرایی زرد و قرمز و منگنز سیاه با دست کشیده شده اند . گاهی کریستال های طبیعی درون دیوار غار ها رنگ سفید را به نقاشی ها اضافه کرده است .

از سه هزار سال قبل از میلاد خط هیروگلیف یا خطوط تصویری با به کار بردن پالت محدودی از رنگ ها برای کشیدن نقاشی های نقادی مقبره های مصر باستان استفاده شده است . در قرون وسطی استفاده از رنگ ها بسیار پیشرفته تر و پر مایه تر و در قلعه ها و قصر ها بنمایش گذاشته شد . در این دوره ، مواد رنگی توسط رنگرزها ( صباغان ) ساخته می شد . آنها بوسیله آسیاب کردن و مخلوط کردن رن های مختلف با یکدیگر ، رنگ های جدید می ساختند . در قرن هفدهم سبک پرزرق و برق باروک سبب پیچیدگی تزیینات شد . در دوران ویکتوریا چشمگیرترین رویداد در زمینه ی رنگ ، استفاده از رنگ های آنیلین بود که از قطران رغال سنگ ساخته می شد . این رنگ ها ابتدا بر روی پارچه و سپس در کاغذ دیواری و نقاشی ها کاربرد داشت . در اواخر قرن نوزدهم نهضت هنر و صنایع دستی پالت ساده روی داد و رنگ های ساده تر و خالص تری مانند عاجی ، کرم بژ ، خاکستری کم رنگ و سبز زیتونی بوجود آمد .

رنگ هایی که امروزه از آنها استفاده می کنیم و پایه ی ترکیبی آب و روغن دارند جز گونه ی وسیعی از رنگ هایی هستند که از مواد مصنوعی ساخته می شوند . انواع سنتی تر مانند رنگ های ویکتوریایی یا رنگ های وابسته و به جا منده از آن دوران نیز امروزه در انگلیس محبوبیت پیدا کرده اند و مردم به بازسازی و تعمیر دوباره ی خانه های ویکتوریا و ادوارد روی آورده اند . مجموعه ماسیا تنها برند تولید کننده زیورآلات صدفی و دریایی در کشور بهترین ها را برای شما عزیزان آرزو می کند .

منبع : رنگ ها – مری لامبرت / نیکو اعلاباف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاه رکاب فارسی را در گوگل جستجو کنید. در این فروشگاه انواع پایه انگشتر ها را میتوانید سفارش دهید
    ارسال
    با وارد کردن ایمیل خود از آخرین اخبار ماسیا اطلاع پیدا خواهید کرد