021 - 91 01 13 28
تهران - اندرزگو - سلیمانی - بن بست مینو

کد تخفیف برای اولین خرید

اگر در حال اولین خرید خود از فروشگاه ماسیا برند تولید کننده جواهرات صدف هستید فقط کافیه با استفاده از کد های تخفیف اعلام شده در این قسمت و درج آن در مرحله تسویه حساب، حداقل ۵ تا حداکثر ۲۰ هزار تومان تخفیف بگیرید به یاد داشته باشید کلیه ارسال ها همواره رایگان است.

کد تخفیف برای اولین خرید

اگر خرید شما از ۵۲۰ هزار تومان بیش تر شده است از کد زیر استفاده کنید

mrdr

اگر خرید شما بین ۳۰۰ تا ۵۲۰ هزار تومان است از کد زیر استفاده کنید

mtse

اگر خرید شما بین ۱۴۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است از کد زیر استفاده کنید

tgrs

اگر خرید شما زیر ۱۳۰ هزار تومان است از کد زیر استفاده کنید

ksfr