021 - 91 01 13 28
تهران - بلوار اندرزگو - سلیمانی - پلاک 5

زیردریایی تریست

تریست توسط دانشمند سوئیسی بنام Auguste Piccard ساخته شد و در دریای مدیترانه فعالیت می کرد که بعد ها توسط نیروی دریایی ایالات متحده خریداری شد …