021 - 91 01 13 28
تهران - بلوار اندرزگو - سلیمانی - پلاک 5

سنگ های گرانبها

کانی ها و سنگ های گرانبها موادی هستند که از دیرباز ، ارزشمند بشمار آمده اند و آدمی به عنوان زیورآلات آنها را بکار گرفته است …