021 - 91 01 13 28
تهران - بلوار اندرزگو - سلیمانی - پلاک 5

زیورالات صدفی در جهان و ایران

قدیمی ترین جواهرات شناخته شده در جهان شامل دو مهره سوراخ شده از جنس پوسته ی نوعی صدف دریایی بنام ( Nassarius gibbosulus ) می باشد