021 - 91 01 13 28
تهران - اندرزگو - سلیمانی شرقی - بن بست مینو

زیورآلات صدفی در جهان و ایران :

قدیمی ترین جواهرات شناخته شده در جهان شامل دو مهره سوراخ شده از جنس پوسته ی نوعی صدف دریایی بنام ( Nassarius gibbosulus ) می باشد